● Aby texty prodávaly

Jak už jsme se zmínili v dalších článcích, copywriting ve své podstatě spočívá v tvorbě reklamních textů. K tomu, aby byly tyto texty úspěšné je však kromě přesvědčivého reklamního sdělení nutné dodržet i další náležitosti.

Mezi takové zásady se může poněkud paradoxně řadit například snaha o to, aby dotyčné reklamní sdělení, článek či jiný text alespoň na první pohled nepůsobil jako reklama. V dnešní době, kdy se reklamní průmysl velmi rozrostl je většina obyvatel na různá reklamní sdělení již téměř alergická. Proto je třeba vytvářet takové texty, které mimo svého primárního reklamního účelu plní ještě další funkci, například funkci informativní.

Příkladem může být skutečně kvalitní článek seriózně pojednávající o daném tématu, který přinese čtenáři nějaký užitek a případně mu předá určitou informaci, kterou na internetu hledal, když na článek narazil. Součástí takto kvalitního textu je pak například doporučení výrobků či služeb určité značky, jež může mnohdy působit velmi přesvědčivě už vzhledem k tomu, že jste kvalitně podanými informacemi přesvědčili čtenáře o tom, že tématu rozumíte.

Bude-li naopak daný text hned na první pohled působit jako laciná reklama, žádný z návštěvníků se s největší pravděpodobností nebude namáhat jeho pročítáním.

Dalším předpokladem k tomu, aby se copywriterský text stal úspěšným je skutečnost, že jej vůbec nějaký návštěvník najde a bude mít možnost pustit se do jeho čtení. Majitelé úspěšného, zaběhnutého webu, kteří si objednávají profesionální texty většinou s tímto aspektem problémy nemají. Primárním požadavkem většiny začínajících podnikatelů však naopak bývá viditelnost jejich stránek. Chtějí, aby je potencionální zákazník co možná nejsnadněji našel. Pak přichází na řadu takzvaná SEO optimalizace textu – tedy vhodné použití a rozmístění pečlivě zvolených klíčových slov a frází, případně jejich logické či grafické zdůraznění.

I tak je třeba mít na paměti, že kromě zvyšování návštěvnosti by primárním úkolem každého textu měla stále zůstat atraktivita, čtivost a úspěšné působení na čtenáře. Pokud návštěvník Vás text sice vyhledá, přijde na web, ale po přečtení první věty odejde, nebyla Vám ani sebelepší SEO optimalizace příliš platná.