● Co je to copywriting

Když čtete tento text, nejspíš už jste setkali s články propagujícími takzvaný copywriting, případně přímo s inzeráty osob – copywritery, které takové služby nabízejí. Ptáte se, v čem tato činnost spočívá a k čemu Vám vůbec může být copywriting dobrý?

Pokud si heslo „copywriter“ vyhledáte v některé z internetových nebo i tištěných encyklopedií, dozvíte se, že názvem copywriter se vlastně označuje reklamní textař, tedy ten, kdo je obvykle autorem nejrůznějších reklamních sdělení a originálních sloganů. Výrazem copywriting se rozumí disciplína psaní původních textů. Mohou to být články, popisy produktů, reklamní sdělení a podobně.

S rozšířením internetu a rozmachem reklamy jako takové se ovšem obsah této činnosti nejen znatelně rozšířil, ale přibylo i copywriterů jako takových.

Úkolem textaře teď už není pouze obsah letáků, scénář reklamy nebo poutavý slogan, ale rovněž celá řada internetových článků a webového obsahu, který sice stále zůstává reklamou, nicméně velmi nenápadnou.

Mezi práce copywritera se řadí například otextování firemních webů, tvorba takzvaných „PR“ článků nebo dokonce i popisků zboží a kategorií v internetových obchodech.

Asi nejčastější náplní práce copywriterů pracujících v prostředí internetu, ale i některých tištěných médií pak bývá právě vytváření článků, které se na první pohled jeví jako čistě informativní texty a skutečně i mají za úkol podávat čtenáři jistou sumu kvalitních informací o daném tématu. Protože ale vytváření stejně jako publikování takových článků probíhá pod záštitou určitého podnikatelského subjektu, musí součástí těchto článků nutně být i jisté tematické reklamní sdělení, které se mnohdy velmi šikovně skrývá za informativním obsahem.

Někdy nemusí být součástí konkrétního článku žádná skrytá reklama, pak se ovšem daný text alespoň nachází na webu, který takové sdělení obsahuje.

Za měřítko kvality takových článků pak můžeme vedle čtivosti a stylistické i gramatické správnosti, která by měla být samozřejmostí považovat právě jistou nenápadnost reklamního sdělení, které jakoby logicky vyplyne z předchozího obsahu. Dále je třeba, aby článek skutečně přinášel čtenáři užitek a sděloval mu nové informace – nejlépe právě ty, které hledal. Je jasné, že text, který je hned na první pohled pouhou propagací jakéhosi výrobku či služby nebude nikdo číst.